Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

Datum objave: 03 julij 2020
Rok za prijavo: 31 oktober 2020
Višina sofinanciranja: 200 eur na zaposlenega, oz. od 1.000,00 EUR do 9.999,00 EUR na podjetje

Cilj razpisa:  Cilj javnega poziva je z nepovratnimi sredstvi spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k nakupu zaščitne opreme. Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

Prijavitelj mora imeti na dan objave javnega poziva vsaj 5 zaposlenih.

Višina pavšalnega zneska za posamezni projekt lahko znaša največ zmnožek 200 EUR x število vseh zaposlenih na dan oddaje vloge ter hkrati ne sme presegati 9.999,00 EUR, pri čemer izračun maksimalne možne kvote 200 EUR/zaposlenega temelji na izračunih analize cen zaščitne opreme.

Slovenski podjetniški sklad bo priznal največ naslednje dovoljene vrednosti:

  • zaščitne maske obrazne – pralne – največ do 4 EUR na posamezni kos
  • zaščitne maske obrazne – za enkratno uporabo – največ do 1 EUR na posamezni kos
  • zaščitne rokavice – največ do 0,10 EUR na posamezni kos
  • razkužila – največ do 20 EUR na liter
  • termometri za merjenje telesne temperature – brezstični, – največ do 50 EUR na posamezni kos.
  • Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača najmanj 1.000,00 EUR in največ do 9.999,00 EUR.
  • Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 12.3.2020 in traja do 31.10.2020.

Slovenski podjetniški sklad (SPS) danes v Uradnem listu Republike Slovenije št. 93/2020, objavlja nov »Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme«. Mikro, malim in srednje velikim podjetjem bo na voljo skupno 10 milijonov evrov finančnih sredstev za nakup zaščitne opreme, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 7,2 milijona evrov.

Pišite nam in pomagali Vam bomo pridobiti nepovratna sredstva na razpisu.

Več o tem: Republika Slovenija – Slovenski podjetniški sklad objavlja »Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme«

Podjetniški sklad – Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme