Lokacije testiranja na koronavirus (ponudniki testiranj za koronvirus):

Testiranje na koronavirus – Ljubljana

Hitri Covid testi Ljubljana in Covid PCR testi v Ljubljani

ZD Ljubljana – Center

Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

tel: (01) 472-37-00

ZD Ljubljana – Vič-Rudnik

Šestova 10, 1000 Ljubljana

tel: (01) 200-45-00

Testiranje na koronavirus – Postojna

Hitri Covid testi Postojna in Covid PCR testi v Postojni

Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna

Prečna 2, 6230 Postojna

tel: (05) 700-04-00

Testiranje na koronavirus – Koper

Hitri Covid testi Koper in Covid PCR testi v Kopru

ZD Koper (Casa della Sanita‘ di Capodistria)

Dellavallejeva ulica 3, 6000 Koper – Capodistria

tel: (05) 664-71-00 

Testiranje na koronavirus – Izola

Hitri Covid testi Izola in Covid PCR testi v Izoli

ZD Izola (Casa della Sanita Isola)

Ulica Oktobrske revolucije 11, 6310 Izola-Isola

tel: 080 12 85

Testiranje na koronavirus – Maribor

Hitri Covid testi Maribor in Covid PCR testi v Mariboru

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Ulica talcev 9, 2000 Maribor

tel: (02) 228-62-00

Testiranje na koronavirus – Celje

Hitri Covid testi Celje in Covid PCR testi v Celju

Zdravstveni dom Celje

Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje

tel: (03) 543-40-00

Testiranje na koronavirus – Kranj

Hitri Covid testi Kranj in Covid PCR testi v Kranju

Zdravstveni dom Kranj

Gosposvetska ulica 10, 4000 Kranj

tel: (04) 208-21-00

Testiranje na koronavirus – Velenje

Hitri Covid testi Velenje in Covid PCR testi v Velenju

Zdravstveni dom Velenje

Vodnikova 1, 3320 Velenje

tel: (03) 899-54-00

Testiranje na koronavirus – Novo Mesto

Hitri Covid testi Novo Mesto in Covid PCR testi v Novem Mestu

Zdravstveni dom Novo Mesto

Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto

tel: (07) 391- 67-00

Testiranje na koronavirus – Ptuj

Hitri Covid testi Ptuj in Covid PCR testi v Ptuju

Zdravstveni dom Ptuj

Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj

tel: (02) 787-15-00

Testiranje na koronavirus – Trbovlje

Hitri Covid testi Trbovlje in Covid PCR testi v Trbovljah

Zdravstveni dom Trbovlje

Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje

tel: (03) 562-41-00

Testiranje na koronavirus – Kamnik

Hitri Covid testi Kamnik in Covid PCR testi v Kamniku

Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik

Novi trg 26, 1241 Kamnik

tel: (01) 831-86-00

Testiranje na koronavirus – Jesenice

Hitri Covid testi Jesenice in Covid PCR testi v Jesenicah

Zdravstveni dom Jesenice

Cesta maršala Tita 78, 4270 Jesenice 

tel: (04) 586-81-00

Testiranje na koronavirus – Domžale

Hitri Covid testi Domžale in Covid PCR testi v Domžalah

Zdravstveni dom Domžale

Mestni trg 2, 1230 Domžale 

tel: (01) 724-51-00

Testiranje na koronavirus – Škofja Loka

Hitri Covid testi Škofja Loka in Covid PCR testi v Škofji Loki

Zdravstveni dom Škofja Loka

Stara cesta 10, 4220 Škofja Loka

tel: (04) 502-00-00

Testiranje na koronavirus – Murska Sobota

Hitri Covid testi Murska Sobota in Covid PCR testi v Murski Soboti

Zdravstveni dom Murska Sobota

Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

tel: (02) 534-13-00

Covid 19 hitri test

Hitri antigenski testi (HAGT)

Hitri antigenski testi (HAGT) za diagnostiko COVID-19 ugotavljajo prisotnost SARS-CoV-2 proteinov, ki nastajajo pri replikaciji virusa v respiratornih kužninah. So sicer manj občutljivi kot testi verižne reakcije s polimerazo (ang. polymerase chain reaction – PCR), a so rezultati na voljo v 10 – 30 minutah, kar ob ustrezni umeščenosti v diagnostični proces lahko pomaga pri odločanju o namestitvi in obravnavi pacientov.

Po odvzemu vzorca iz zgornjih dihal in nanosu na testni listič, lahko izvajalec hitrega antigenskega testa za Covid odčita rezultat po 10 – 30 minutah, z ali brez posebnega aparata – čitalca. Z uporabo čitalcev so odčitki rezultatov bolj standardizirani in izključijo variabilnost med različnimi izvajalci testov, vendar pomenijo čitalci dodatni strošek. HAGT so praviloma enostavni za izvedbo, rezultati so hitro na voljo in omogočajo premik diagnostike COVID-19 k pacientu. Na račun hitrosti in enostavnosti izvedbe pa so ti testi izgubili na občutljivosti v primerjavi s PCR testi. Trenutno dostopni podatki o občutljivosti in specifičnosti Covid 19 hitrega testa (HAGT) iz opravljenih raziskav navajajo občutljivost do 94%, medtem ko je specifičnost vedno visoka (>97%). HAGT bodo dali dobre rezultate pri pacientih z visokim virusnim bremenom (Ct vrednosti ≤ 25 ali >106 kopij virusnega genoma/mL pri PCR preiskavi), kar je navadno pri pacientih v predsimptomatski in zgodnji simptomatski fazi bolezni (prvih 5 – 7 dni bolezni). Pri pacientih, ki jih obravnavamo po 7. dnevu bolezni od začetka obolenja, je večja verjetnost nižjega virusnega bremena, zato je verjenost lažno negativnega rezultata višja. Kljub tem pričakovanim pomanjkljivostim HAGT, bi lahko te teste koristno uporabili pri obravnavi pacientov, pri javno-zdravstvenih odločitvah in nadzoru nad COVID-19, če jih izvedemo in odčitamo strokovno korektno.

Kako razumemo rezultate hitrega testa za Covid 19 in kakšni so nadalnji ukrepi

 1. Pacient s sumom na koronavirus pride na testiranje
 2. Odvzame se respiratorni vzorec v skladu z navodili z upoštevanjem zaščitnih ukrepov
 3. Izvede se hitri antigenski test po navodilih proizvajalca
 4. Rezultat se interpretira ali s prostim očesom ali pa s pomočjo aparata/čitalca
 5. SARS-COV-2 rezultat negativen
  • Pacienta z zmerno težko ali težko obliko bolezni sprejememo na oddelek ali
  • Premislimo o ponovnem testiranju ali PCR testu, če epidemiološki podatki (kontakt) ali simptomi kažejo na COVID-19
 6. SARS-CoV-2 pozitiven
  • Pacienta z zmerno težko ali težko obliko bolezni sprejmemo v sivo cono (če obstaja dvom v rezultat) ali na COVID-19 oddelek
  • Pacienta pošljemo domov, če nima težkega poteka bolezni in mu odredimo samoizolacijo
Covid hitri test (20 kosov) - slika 3
Covid hitri test – slika 2

Splošna priporočila za uporabo HAGT

 • Hitri antigenski testi za odkrivanje Covid 19, ki ustrezajo strokovnim zahtevam po ≥ 90% občutljivosti in ≥ 97% specifičnosti v primerjavi s PCR testi, lahko uporabimo za diagnostiko COVID-19 v okoljih, kjer PCR ni na voljo ali je čas do izvida PCR podaljšan oz. predolg za klinično uporabo, od pojava simptomov pa ni preteklo več kot 7 dni,
 • Ob negativnem hitrem antigenskem testu pri kliničnem ali epidemiološkem sumu na COVID-19 vedno naredimo PCR za SARS-CoV-2
 • V populaciji z nizko predtestno verjetnostjo za okužbo lahko HAGT višje kakovosti z visoko NNV (visoka specifičnost) uporabimo pred sprejemi
 • Hitri antigenski test morajo izvajati izurjeni laboratorijski delavci ob natančnem upoštevanju navodil proizvajalca HAGT,
 • HAGT izvajamo v mikrobioloških laboratorijih in laboratorijih za biokemijo,
 • Hitri antigenski testi (HAGT) so primerni le za ugotavljanje aktivne okužbe s SARS-CoV-2 in sicer 1 do 2 dni pred pojavom simptomov in v prvih 7 dneh bolezni,
 • Ob nejasnih rezultatih testa je nujen posvet z infektologom in/ali kliničnim mikrobiologom,
 • Za uporabo izberemo Covid 19 hitri test (HAGT), ki ima najvišjo možno občutljivost, da zmanjšamo možnostlažno negativnih rezultatov,
 • Pozitiven rezultat Covid 19 hitrega testa (HAGT) v razmerah nizke prevalence SARS-CoV-2 okužb interpretiramoprevidno, saj je v takih razmerah pozitivna napovedna vrednost (PNV) nizka, zato je visokotveganje za lažno pozitiven rezultat (priloga 2)
 • Pomembno je, da imajo HAGT visoko specifičnost, kar je še posebej pomembno obupadanju prevalence SARS-CoV-2 okužb,
 • Negativen rezultat HAGT interpretiramo previdno, saj je odvisen od negativne napovednevrednosti (NNV) testa. Če obstaja utemeljen sum, da ima pacient COVID-19, moramo obnegativnem HAGT ponoviti testiranje z uporabo PCR testa (priloga 2),
 • Pri uvajanju Covid 19 hitrega testa (HAGT) v klinično uporabo v začetnem obdobju izvedemo vzporedno HAGT inPCR test, da
  • pridobimo izkušnje in zaupanje v rezultate HAGT,
  • potrdimo ustreznost izbire HAGT,
  • razrešimo morebitne začetne težave.
 • Vzorce za HAGT in PCR odvzamemo istočasno ali s čim krajšim časovnim zamikom,
 • Hitri antigenski test, ki ga izberemo, naj bo ustrezno validiran in verificiran, s CE oznako oz. odobren sstrani priznanih pristojnih uradov.

Tekst je povzet iz navodil SB Celje.

Hitri antigenski testi z Covid na spletni strani www.maskezapodjetja.si

Covid hitri test (20 kosov) - slika 2
Covid hitri test (HAGT) – slika 3