Pomembne lastnosti respiratorne maske:

  • Stopnja filtracije
  • Prileganje maske oziroma tesnjenje
  • Upor zraka pri prehajanju skozi masko

Poznamo tri tipe respiratornih mask glede na zakonsko klasifikacijo za osebno varovalno opremo v Evropski uniji (EN 149:2001 + A1:2009):

  • FFP1: nižja stopnja, učinkovitost filtracije 78 %
  • FFP2: standardna stopnja, učinkovitost filtracije 94 %
  • FFP3; visoka stopnja, učinkovitost filtracije 98 %

Ventil je pogosto zmotno zamenjan za filter, vendar temu ni tako. Filtracijsko sredstvo je namreč dejanski material iz katerega je respirator izdelan.

Maske FFP2 in maske FFP3 so odlične pri zaščiti dihal in dihalnih poti.

FFP2 maske

Maske FFP2 nudijo podobno zaščito kot maske N95 v ZDA ali filtri KN95 na Kitajskem. Razlika je v tem, da NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) zahteva 95% filtracijo pred delci za maske N95, EN (Evropski standardi) pa zahteva vsaj 94% filtracijo. Evropska zakonodaja EN149 zahteva še dodatni aerosolni test in pri različnih hitrostih delcev v zraku (kemikalije).

3M Aura 1862+ Respirator FFP2
3M Aura 1862+ Respirator FFP2

Maska FFP2 se uporablja v različnih industrijah kot npr. gradbeništvu, avtoličarstvu, farmaciji, kmetijstvu, steklarstvu, … Maska FFP2 filtrira vsaj 94% vseh zračnih delcev.

Ponudba mask FFP2 na spletni strani www.maskezapodjetja.si

FFP3 maske

Maske FFP3 nudijo podobno zaščito kot maske N99 v ZDA ali filtri KN99 na Kitajskem. FFP3 ponuja vsaj 98% filtracijo pred aerosolnimi delci, maska N99 pa ponuja 99% filtracijo.

3M Aura 1863+ Respirator FFP3
3M Aura 1863+ Respirator FFP3

Maske FFP2 se uporablja v različnih industrijah, ter zdravstvenih organizacijah, običajno tam, kjer se zahteva najvišja zaščita dihal. Masko FFP3 pa uporabljamo tudi za zaščito dihal proti različnim boleznimi, posebaj pri organizacijah, ki so običajno bolj na udara pri teh boleznih, organizacije, kakor je dom za starejše občane, zdravstveni domovi in bolnice. Maske FFP3 filtrirajo kar 98% vseh aerosolnih delcev.

Ponudba mask FFP3 na spletni strani www.maskezapodjetja.si