Pomembne lastnosti respiratorne maske:

  • Stopnja filtracije
  • Prileganje maske oziroma tesnjenje
  • Upor zraka pri prehajanju skozi masko

Poznamo tri tipe respiratornih mask glede na zakonsko klasifikacijo za osebno varovalno opremo v Evropski uniji (EN 149:2001 + A1:2009):

  • FFP1: nižja stopnja, učinkovitost filtracije 78 %
  • FFP2: standardna stopnja, učinkovitost filtracije 95 %
  • FFP3; visoka stopnja, učinkovitost filtracije 98 %

Ventil je pogosto zmotno zamenjan za filter, vendar temu ni tako. Filtracijsko sredstvo je namreč dejanski material iz katerega je respirator izdelan.

Ventil ne filtrira izdihanega zraka, zato respiratorji s filtrom niso primerni za uporabo v zdravstvene namene ali za dome za starejše občane ter namene zaščite pred COVID19, saj v primeru, da respirator uporabljajo okužene osebe, ventil ne filtrira izdihanega zraka ter osebe v okolici ne ščiti pred virusi.

FFP2 maske

Maske FFP2 nudijo podobno zaščito kot maske N95 v ZDA ali filtri KN95 na Kitajskem. Razlika je v tem, da NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) zahteva 95% zaščito pred delci za maske N95, EN (Evropski standardi) pa zahteva vsaj 94% zaščito. Evropska zakonodaja EN149 zahteva še dodatni aerosolni test in pri različnih hitrostih delcev v zraku (kemikalije).

Higienska maska z respiratorjem Aura (FFP2) 3M
3M respiratorna maska N95

Maska FFP2 se uporablja v različnih industrijah kot npr. gradbeništvu, avtoličarstvu, farmaciji, kmetijstvu, steklarstvu, … Masko FFP2 pa uporabljamo tudi za zaščito dihal proti različnim boleznimi kot so Covid 19, SARS, ptičja gripa, kot proti bakterijam iz pljučne kuge in tuberkuloze. Filter na maski FFP2 pa zajema tudi aerosole, prah, delce smoga in cvetni prah. Maska FFP2 filtrira vsaj 95% vseh zračnih delcev.

Uporabo mask FFP2 priporočajo vse vodilne organizacije proti boju s Covid 19, ker nudi neverjetno zaščito.

Ponudba mask FFP2 na spletni strani www.maskezapodjetja.si

FFP3 maske

Maske FFP3 nudijo podobno zaščito kot maske N99 v ZDA ali filtri KN99 na Kitajskem. FFP3 ponuja vsaj 99% zaščito pred aerosolnimi delci, maska N99 pa ponuja 99.97% zaščito.

Royax FFP3 brez ventila (slika 4)
Royax respiratorna maska FFP3

Maske FFP2 se uporablja v različnih industrijah, ter zdravstvenih organizacijah, običajno tam, kjer se zahteva najvišja zaščita dihal. Masko FFP3 pa uporabljamo tudi za zaščito dihal proti različnim boleznimi kot so Covid 19, posebaj pri organizacijah, ki so običajno bolj na udara pri teh boleznih, organizacije, kakor je dom za starejše občane, zdravstveni domovi in bolnice. Maske FFP3 filtrirajo kar 99% vseh letečih delcev.

Ponudba mask FFP3 na spletni strani www.maskezapodjetja.si